Chính sách đảm bảo an toàn thông tin trên trang duocphamviethung.com.vn

Nhằm đảm bảo an toàn cho website duocphamviethung.com.vn, đồng thời bảo mật thông tin khách hàng, chúng tôi đưa ra Chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Policy) dành cho các tổ chức và cá nhân truy cập website. Thuật ngữ “Bạn” được dùng trong văn bản này đề cập đến tất cả những cá nhân và tổ chức đăng ký mở tài khoản và sử dụng website duocphamviehung.com.vn tại địa chỉ www.duocphamviethung.com.vn.

Công ty Dược phẩm Việt Hùng – Giới thiệu

Công ty TNHH Dược phẩm Việt Hùng được thành lập ngày 12 tháng 04 năm 2002 với phương châm “Tất cả vì sức khỏe của mọi người, mọi nhà”. Hiện nay công ty phát triển mạnh mẽ không chỉ về nguồn nhân lực mà còn nhanh chóng mở rộng mạng lưới bán hàng ở Việt Nam với doanh số trung bình hàng năm lên đến hơn 100 tỷ đồng.